Doručenie do 24hDoručenie do 24h Garancia originality a najlepšej cenyGarancia originality a najlepšej ceny Výmena tovaru do 30 dníVýmena tovaru do 30 dní Zľavy až do výšky 80%Zľavy až do výšky 80% Doručenie zdarma nad 100€Doručenie zdarma nad 100€
SlovenskyČesky

Ochrana autorského práva

I. Definícia pojmov

Portál – internetový obchod OUTLET24 (www.outlet24.sk).
Vydavateľ - prevádzkovateľ internetového portálu, spoločnosť Outlet24 s.r.o. so sídlom Záhradnícka 95, Bratislava 821 08.
Použivateľ -  je každá osoba, ktorá vstupuje na Portál a používa obsah Portálu prostredníctvom internetovej siete.
Autor –  je osoba, ktorá dielo vytvorila.
Autorský zákon -  zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení.  Zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela.
Autorské právo - zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva k umeleckému dielu.

Vydavateľ týmto vyhlasuje, že je  nositeľom autorských práv k obsahu Portálu, a vyhradzuje si právo udeľovať súhlas na použitie obsahu Portálu v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení.


II. Ochrana autorského práva


Vydavateľ týmto poskytuje Používateľovi nevýhradné právo využívať obsah Portálu a to  výlučne len  pre osobnú potrebu Používateľa, v žiadnom prípade nie na komerčné účely. Akékoľvek iné nakladanie s obsahom portálu (to sa vzťahuje na celok, ale aj jednotlivé časti, fotografie, texty, články) ako pre osobnú potrebu použivateľa si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom a autorským právom predchádzajúci súhlas Vydavateľa.
Akékoľvek použitie obsahu Portálu bez súhlasu Vydavateľa môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Vydavateľovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv Vydavateľa vyplývajúcich  z Autorského zákona, ako zákaz neoprávneného zásahu, odstránenie následkov zásahu do práva alebo náhradu ujmy.

Otvoriť panel
Newsletter
Nepremeškaj
najvýhodnejšie
ponuky
Buď ako prvý
informovaný
o novinkách,
akciách a zľavách

Next 176